menu

ÇÖP ŞUTU :

Çöp Şutu Sistemleri, otel, hastane, iş merkezleri, restourant, AVM, residence v.b. binalarda, çöplerin düzenli, güvenli, hijyenik ve hızlı bir şekilde binanın servis bölümünde toplanmasını sağlayan düşey sirkülasyon aracıdır. Çöp şutu, silindirik düz modül, kapaklı modül, bitiş modülü, havalandırma tertibatı, temizleme ünitesi, otomasyon panosu, giyotin kapağı, sabitleme ekipmanları gibi farklı bölüm ve parçalardan oluşmaktadır. Sistemin en alt kısmında çöplerin toplanmasını ve nakledilmesini sağlayan konteynerler, en üst kısmında da havalandırma kanalı ve şapka veya çatı fanı bulunmaktadır.

Kapaklı Çöp Şutu

ÇÖP ŞUTU SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ :

1) Kapaklı Modül: Kapaklar çöp atma sistemin en önemli bölümüdür. Sistemde çöp atışını kolaylaştırmak ve tıkanmaları önlemek için, şuta saplanan kapaklı modülün alt kısmı yataya yaklaşık 45o eğim yapacak şekilde tasarlanmıştır; böylece kapak açıldıktan sonra çöpler direkt şutun içine bırakıldığında kayarak şuta ulaşmaktadır. Kapaklar ergonomik ve iç mimariye uygun olarak 40cmX40cm (veya 45cmX45cm) ölçülerinde düşey veya yatay eksende açılabilecek şekilde üretilmekte, yerden yükseklikleri insan ergonomisine uygun olarak yerleştirilmektedir. Çöp atma sisteminin güvenli ve hijyenik olması için kapakların her katta aynı anda açılması elektrik/elektronik otomasyon kumanda panosundan kontrol edilmektedir. Kullanıcı her hangi bir katta kapağı açtığında diğer katlardaki kapaklar elektromanyetik kilitler aracılığı ile otomasyon tarafından engellenmektedir; böylece alt katta birisi çöp şutunu kullanırken aynı zamanda üst katta başka birisinin çöp şutunu kullanması engellendiğinden, tıkanmalar hatta bireysel yaralanmalar önlenmiş olmaktadır. Çöp şutunun kullanımını kolaylaştırmak ve güvenliği artırmak için her katta kapağın yan tarafında bulunan iki basamaklı sayısal gösterge (display), hangi kattaki kapağın açık olduğunu göstermektedir; böylece gecikmeler ve aksaklıklar kısa sürede giderilebilmektedir. Ayrıca şutun mekanik-kimyasal temizliği sırasında ve konteynerlerin değiştirilmesi sırasında, kapağın yan tarafında servis-bakım ışığı yanarak, sistemin geçici olarak devre dış olduğunu göstermektedir. Kapaklar kullanıldıktan sonra tekrardan kapanması için gazlı piston ile donatılmaktadır; açık unutulan kapakların, belirli bir süre sonra kendiliğinden bir servo motor aracılığı ile kapanması, opsiyonel olarak yapılabilmektedir. Olası bir yangın durumunda ise bütün kapaklar kapanarak çöp şutun kullanılması ve yangının üst katlara iletilmesi önlenmektedir.

2) Temizlik ve Bakım: Temizlik, çöp atma sisteminin en önemli özelliğidir. Temizlik için şutun üst kısmında (fanın altında) çatı katında bir müdahale kapağı yapılarak, sistemin manuel temizlik yapılması ve kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca (opsiyonel olarak) çatı fanının altına monte edilen Temizleme Ünitesi, otomasyon panosunda ister manuel ister periyodik aralıklarla kumandayla, şutun kimyasal ve fiziksel temizliği sağlanmaktadır. Manuel veya otomatik (periyodik) olarak devreye giren Temizleme Ünitesi, döner nuzulü sabit hızda şutun merkezinden içeriye (aşağıya) doğru salınmaktadır. Temizlik ünitesi tarafından üretilen yüksek basınçlı su ve kimyasal miksin mekanik ve kimyasal etkisiyle, şut içinde oluşabilecek kirli yüzeyler, çöp artıkları ve nahoş kokular böylece giderilmektedir. Döner nuzül en aşağıya indikten sonra, tekrardan yukarıya doğru tamburuna sarılarak, temizlik periyodunu tamamlamaktadır. Temizlik periyodu sırasında güvenlik ve hijyen açısından tüm kapaklar kullanıma kapanmakta ve oluşan buharı atmosfere atmak için tahliye fanı çalışmaktadır; temizlik periyodu tamamlandıktan belli bir süre daha fan çalışmakta ve sonra şut kapakları kullanıma hazır hale gelmektedir. Konteyner içinde biriken çöp poşetlerinden açığa çıkan nahoş kokuları, toplama katında ve normal katlarda yayılmasını önlemek amacıyla, şutun alt kısmı konteynerin üstünü kapatacak şekilde davlumbaz şeklinde yapılmaktadır. Davlumbazın kanarıyla konteynerin üstünde bırakılan çalışma mesafesi, esnek perdeyle çevrelenmektedir. Şut içine atılan çöplerin konteyner dışına düşmesini önlemek amacıyla, çöp konteyneri davlumbazın altında belirlenen standart rampalara yerleştirildikten sonra, çöp şutunun kapaklarını kullanıma hazır hale getiren, çöp konteyneri dolduğunda değiştirilmesi için uyarı sinyali veren seviye sensörü ve şutu kullanıma kapatan opsiyonel özellikler eklenebilmektedir. Şutun yüksek basınçlı su ve kimyasal miks ile temizliği sırasında çöp konteyneri davlumbazın altından alınarak, şutun altına yukarıdan akan suyu drenaja yönlendiren huni yerleştirilir; bu nedenle çöp toplama mahallinde mutlaka drenaj bulunması gerekmektedir.

3) Düz Modül: Çöp şutunun düz modülleri Ø500 çapında poliüretan merdaneli silindir makinesinde, silindirik form verildikten sonra, otomatik kaynak makinesinde boyuna TIG (Argon) kaynağıyla ergitilerek pürüzsüz şekilde, bir bütün olarak imal edilir. Düz modüllerin üst kısmı hidrolik muf makinesinde genişletilerek, 50mm boyunda muf (geniş), alt kısmına (dar) dış kordon açılır. Tüm modüllerin dar kısımları muf kısmının içine geçtikten sonra birbirine bağlantı (birleştirme) kelepçesiyle birleştirilerek mukavemetli ve sızdırmaz bir yapı oluşturulur. Sızıntıları ve çöp kokularının katlarda yayılmasını önlemek için modüller birleşim yerlerinde silikonlanır. Tüm modüllerin montajı, muf kısmı üste dar kısmı aşağıya gelecek şekilde suyun akış yönünde yapılır.

4) Malzeme Özelliği: Çöp şutu sisteminde atmosferik korozyona karşı mukavemeti mükemmel, klorür içermeyen asitlere karşı mukavemeti çok iyi olan AISI 304 (1.4301) kalite, (X5CrNi18-10), Karbon (%0,07), Silisyum (%0,75), Mangan (%2), Krom (%18) ve Nikel (%10) alaşımlı, 1.00mm et kalınlığında paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır.

5) Yangın ve Ses Yalıtımı: Katlar arası yangın iletimini engellemek ve yangın sırasında dayanım sürecini artırmak (F90) ve kullanım sırasında oluşan gürültünün absorbe edilmesini sağlamak amacıyla tüm modüller TSEN 13.501-1’e uygun, A sınıfı yanmaz, 50mm kalınlığında ve 80kg/m3 yoğunluktaki rabitz telli taşyünü ile sarılmaktadır. Şaft içinde kalan şut sistemini korozyona, darbelere ve yangına karşı korumak için yalıtımın dışı 0.60mm Gofrajlı Alüminyum cidarlar ile kaplanmaktadır. Çöplerin irtifadan kazandıkları ivmeyle en altta bulunan konteynere düşmesini yavaşlatmak için, en alt kısım iki adet 60o dirsek ile S yapıldığı gibi, çok yüksek irtifalı şutlarda, belirli katlarda yavaşlatıcı saçaklar bulunmaktadır. Kullanım sırasında oluşan sesi absorbe etmek, yangın iletimini önlemek ve yangına karşı mukavemeti artırmak için kapaklar yangına karşı yalıtılmaktadır. Olası bir yangın anında şutun en alt kısmında bulunan (giyotin) kapak bir servo motor aracılığı ile otomatik olarak çöp şutunun çıkışını kapamakta, aynı anda tüm kapaklar kilitlenmekte, kapaklı modülün üst kısmında şutun içine doğru eğik bir şekilde monte edilen yangın springleri ve duman tahliye fanı (F400) devreye girmektedir.

6) Bitiş Modülü: Şutun bitiş modülü, baca içinde yükselen çöp kokularını bina dışına atmak için, a. sürekli doğal çekişin sağlanabilmesi için baca ağzının bina dışına ulaşması ve çatı mahyasını geçmesi sağlanır; yağmur ve kar suyunun girmemesi için şapka yapılır; b. sürekli cebri çekişin sağlanabilmesi için, kapak açıldığında devreye giren ve istenilen süre kadar çalışıp çekiş yapan veya yangın anında devreye giren 2 saat 400oC’ye dayanıklı (F400) duman tahliye fanı kullanılmaktadır.

7) Sabitleme: Şut sistemi her katta binanın taşıyıcı betonarme veya çelik karkas yapıya Döşeme Kelepçeleri ile ankrajlanarak yatay kuvvetlere ve rezonansa karşı sabitlenir. Şutun düşey yükü en altta Ana Taşıyıcı Konstrüksiyon ile taşıyıcı karkas yapı elemanına aktarılır; çok yüksek şutların düşey yükleri çap ve et kalınlıklarından kaynaklanan ağırlıklara bölünerek Ara Taşıyıcı Konstrüksiyon ile betonarme veya çelik karkas yapıya sabitlenerek aktarılmaktadır.

8) Elektrik Güvenliği: Elektrik çarpmalarını önlemek, yıldırım düşmesi halinde elektrik ve elektronik sisteme zarar gelmemesi, sürtünmeden kaynaklanan statik yüklenmeyi deşarj etmek ve elektrikten kaynaklanan yangınları engellemek için çöp şutu topraklanmaktadır. Otomasyon panosunda bulunan Kacak Akım Rölesi elektrik çarpmalarını ve pano güvenliğini üst düzeyde tutmaktadır. Konteyner üzerinde yerleştirilen duman sensörü, çöplerde çıkabilecek yangını zamanında uyarmaktadır.

Baca Sistemleri bacalar Paslanmaz Çelik Baca Atık Gaz Baca Sistemleri Kaskat Isıtma Sistemleri Şut Sistemleri Baca Problemleri Baca Problemleri